پاورپوینت آماده; تجهيزات پزشكي

پاورپوینت آماده; تجهيزات پزشكي|2036031|niceteach|اِن آی|لینک خرید فایل| تجهيزات پزشکي
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پاورپوینت آماده; تجهيزات پزشكي آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است


تعداد اسلاید : 37 اسلاید

بسم الله الرحمن الرحيم


تجهيزات پزشكي


پمپ سرنگ
پمپ انفوزيون
الكترو كوتر
بلاد گاز
كرايو
اسپكترو فتومتر
سو نو گرافي
پمپ بتادين
چراغ سيالتيك


الكترو كوتر اثرات عبور جريان الکتريکی از بافت های زنده در فر کانس های مختلف
اثرات الکترو ليتيک
اثرات فاراديک
اثرات حرارتی


تکنيک های متداول جراحی و عوامل موثر در آنها الف-تک قطبی
ب-دو قطبی


monopolar در اين روش جريان الکتريکی بين الکترود فعال و الکترود خنثی به گو نه ای توزيع می شود که چگالی جريان در محل الکترود فعال بسيار زياد و در محل الکترود خنثی کم خوا هد بود.


الکترود خنثی در تمامی دستگاهها ی تک قطبی با توان خروجی بالا استفاده از اين الکترود ضروری است.


مرا قبتهای لازم در ارتباط با الکترو کوتر مراقبتهای پيش از عمل جرا حی
مراقبتهای در حين عمل جراحی
مراقبتهای پس از عمل جراحی


روش جراحی الکتريکی دو قطبی
Bipolar


بلاد گاز


اندازه گيری ph
اندازه گيري pco2
اندازه گيري o2
pco2


علت غير متعادل از مقادير ph نقص اوليه بيکربنات-اسيدوز متابوليک
افزايش اوليه بيکربنات-آلکالوز متابوليک
هيپو ونتيلاسون اوليه-اسيدوز تنفسی
هايپر ونتيلاسيون اوليه-آلکالوز تنفسی


اصول عملكرد دستگاه انداره گيري با استفاده از دو الكترود مجزا انجام مي شود0
هر الكترود معرف نيم سلول در يك پيل است كه پتانسيل الكتريكي ايجاد مي كند0
الكترود اندازه گيري ph ازجنس نقره- كلريد نقره است0


سيستم الكترود pco2 ترکيبی از يک الکترود شيشه ای ph ويک الکترو د رفرنس است.
يک غشای نفو ذ پذير نسبت به co2 وغير قابل نفوذ نسبت به h+ نمونه را از سيستم اندازه گيری جدا می کند.


اندا زه گيری po2 با استفاده از يک سيستم الکترود پو لار و گرافيک اندازه گيری می شود که شامل يک کاتد از جنس پلاتين ويک آند از جنس نقره-کلريد نقره است .
غشای نفوذ پذير نسبت به o2 نمونه خون را از سيستم اندازه گيري جدا مي كند .
پتانسيل ميان آند وكاتد بر قرار مي شود در نتيجه اكسيژن انتشار پيدا مي